На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта              

 

Математика . Самостійні та діагностичні роботи. 5 клас

(2-е видання)

 

Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

Фрагмент для ознайомлення (~0,13 Mb, PDF)

 

Попередня книга     Наступна книга

                   ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ!


       Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки результатів навчання учнів, а саме: 19 самостійних робіт, 10 тематичних діагностичних (контрольних) робіт, 2 семестрові контрольні роботи, по одній за кожний з двох семестрів та річну контрольну роботу. Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та діагностичної (контрольної) роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою.     Для самостійних робіт використано позначення «С», для  діагностичних (контрольних) робіт – «ДР», поряд з якими вказано номер роботи.   
     Тексти усіх вищезазначених письмових робіт, крім семестрових, складено у чотирьох варіантах, тексти семестрових робіт - у двох варіантах. Така кількість варіантів сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.
     Формат наведених у посібнику робіт відповідає формі проведення ДПА та ЗНО. Отже, виконуючи їх, учні будуть поступово готуватися до такої форми перевірки знань. Кожна робота включає тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді) , так і відкритої форми (на заповнення пропусків; з короткою відповіддю або з повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1–4  у діагностичних (контрольних) роботах та річної контрольної роботи є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У семестрові роботи включено тестові завдання на відповідність (встановлення логічних пар).

      Кожну самостійну роботу розраховано на 15–20 хв. Ураховуючи індивідуальні  особливості та рівень підготовленості учнів класу, остаточний вибір часу на виконання цієї роботи та кількості балів для кожного завдання залишається за вчителем.
       Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формою завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 1.

 

               Таблиця 1

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням  або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

3

 

Кожну діагностичну (контрольну) роботу розраховано на один урок (45 хв).

  Залежно від рівня підготовленості учнів класу та їхніх індивідуальних особливостей учитель може зменшити кількість завдань у кожній ДР, змінюючи при цьому кількість балів за деякі завдання у такий спосіб, щоб сумарна кількість балів за роботу дорівнювала 12.
     Орієнтовний розподіл завдань діагностичної (контрольної) роботи за рівнями складності, формою завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 2.

 

                  Таблиця 2

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне

4

Середній рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

2

 

   Семестрові контрольні роботи, якщо в них є потреба, вчитель може проводити за  наявності часу та інших факторів. Їх можна також запропонувати для виконання тим учням, які бажають підвищити свою семестрову оцінку. Завдання для семестрового контролю містять лише тестові завдання закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді та на встановлення відповідності).

Орієнтовний розподіл завдань семестрових робіт за формою завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 3.

 

                    Таблиця 3

№ завдання

 

Форма завдання

 

Кількість балів

 

1-9

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1 за кожне

 

10

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

1  –за кожну правильно встановлену відповідність

 

     Під час оцінювання письмових робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважають виконаним правильно, якщо учень вказав лише одну літеру, ту, якою позначено правильну відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважають виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Завдання з повним розв’язанням вважають виконаним правильно, якщо до нього наведено розгорнутий запис розв’язання і отримано правильну відповідь. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.

          Відповідно до рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 289 від 1 квітня 2022 р.,  Додаток 1, у свідоцтво досягнень учня/учениці вносяться характеристики результатів навчальної діяльності (таблиця 4).

 

Таблиця 4

Навчальний предмет /
інтегрований курс

Результати навчання

Рівень досягнення результатів навчання

І семестр

ІІ семестр

Рік

МАТЕМАТИКА

Опрацьовує проблемні
ситуації та створює математичні моделі


 

 

 

Розв’язує математичні задачі


 

 

 

Критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій


 

 

 

Загальна оцінка результатів навчання

 

 

 

 

          Розглянемо як оцінювати результати за кожною з цих характеристик.

На думку автора, вчитель не матиме проблем із оцінюванням такої складової результатів як вміння розв’язувати математичні задачі.

          А от для того, щоб вчителю було легше визначитися з оцінкою такої складової як вміння опрацьовувати проблемні ситуації та створювати математичні моделі, автор у кожній діагностичній роботи виокремив кілька вправ (їхні номери підкреслено), які мають допомогти оцінити цей результат навчання. До таких завдань автор відніс текстові задачі, завдання з логічним навантаженням, на визначення закономірностей, на встановлення відповідності («логічні пари») тощо. Остаточний вибір переліку вправ з тексту письмової роботи, за якими вчитель оцінюватиме цей результат навчання, залишається за вчителем.

Таку характеристику як критичне оцінювання результатів розв’язання проблемний ситуацій автор пропонує оцінювати шляхом встановлення зворотнього зв’язку з учнем після виконання кожної письмової роботи, тобто спонукати учнів до рефлексії.   Наприклад, після виконання письмової роботи можна запропонувати учням просте анкетування, щоб з’ясування думки учня, наскільки легкою/важкою була для нього робота та чи впевнений він у правильності розв’язування вправ. Можливий варіант такого анкетування наведено у таблиці 5. Учень має дає відповідь у форматі, наприклад, «1-Б, 2-В», а вчитель, співставивши  оцінку за діагностичну роботу та результат самооцінювання  учня, зможе орієнтовно визначити, наскільки учень критично оцінює результати розв’язання проблемних ситуацій.

 

Таблиця 5

Питання

Варіанти відповідей

1

Чи легкими для тебе були завдання ?

А.

Так , досить легки

Б.

Були як легкі, так і важкі завдання

В.

Завдання були важкі

2

Чи впевнений/впевнена ти в тому, що розв’язав/розв’язала

правильно ?

А.

Так

Б. Впевнений/впевнена не для всіх завдань

В.

Ні

 

    Зауваження і пропозиції щодо змісту, розподілу завдань та їх оцінювання автор просить надсилати на e-­mail: ister69@gmail.com. Сторінка автора в Інтернеті: ister.in.ua.

                           Бажаємо успіхів!