На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта         

Алгебра. 7 клас.
 Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт.

(5-те видання)

Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України

 (Лист ІМЗО від 08.07.2020 № 22.1/12-Г-514)

  Фрагмент для ознайомлення (~0,2 Mb, pdf)

    Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

                                                                              Попередня книга     Наступна книга

До уваги вчителів!

    Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних досягнень учнів:10 самостійних робіт для поточного контролю знань та 6 контрольних робіт для тематичного оцінювання учнів, у тому числі підсумкову контрольну роботу.
    Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою. Для самостійних робіт використано позначення «С», для тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими казано номер роботи.
    Тексти всіх робіт складено в чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.
    Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді), так і відкритої
форми (з короткою відповіддю або з повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у само­
стійних та № 1–3 в тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми.
     Завдання кожного варіанта кожної самостійної роботи займає одну сторінку. Завдання
кожного варіанта кожної тематичної контрольної роботи розміщено на окремому відрізному аркуші.
     Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15–20 хв. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, потрібного для виконання роботи, та кількості балів для оцінювання кожного завдання залишається за вчителем.
    Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формами за­ вдань та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням  

3

   Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок (45 хв).
   Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може зменшувати кількість завдань у кожній ТКР, при цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівню­вати 12.
  Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної роботи за рівнями складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 2.

Таблиця 2

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне

4,5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

    Для оцінювання робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається вико­наним правильно, якщо учень указав лише одну літеру, якою позначено правильну відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь. Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним правильно,якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання і дав правильну відповідь. При цьому вчи­тель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від передбаченої за це завдання.
   У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткою
відповіддю та для запису процесу розв’язування в завданнях з повним розв’язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. Перевірка учнівських записів учите­лем у завданнях з короткою відповіддю не є обов’язковою.­

    У кінець зошита винесено «Таблицю успішності учня» і «Таблицю успішності класу»,куди учень або вчитель можуть вносити результати оцінювання виконання самостійних та тематичних контрольних робіт з метою контролю і відстеження навчальних досягнень учнів та збору статистичних даних.