На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

Математика. 6 клас.
 Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт.

Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 21.05.2014р. №141/12-Г-721)

                                      Видання 7-е

   Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

                                    Фрагмент для ознайомлення (~0,2 Mb, pdf)

                                                                              Попередня книга     Наступна книга

 

Посібник  містить  дидактичні  матеріали  для  перевірки  рівня  навчальних  досягнень учнів: 19 самостійних, 11 тематичних контрольних робіт та додаток, що містить 10 домашніх  самостійних  робіт  для  підготовки  до  тематичного  оцінювання. Цей  додаток уміщено всередині зошита з окремою нумерацією сторінок, що не порушує нумерацію сторінок зошита. Тому перед початком використання зошита вчитель (або учень) може відкріпити  цей  додаток  як  окрему  збірку  дидактичних  матеріалів  для  підготовки  до тематичного оцінювання.

Для  зручності  користування  посібником  у  назві  кожної  самостійної  та  тематичної контрольної  роботи  вказано  тему,  навчальні  досягнення  з  якої  перевіряються  цією  роботою. Для самостійних робіт використано позначення «С» , для тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказано номер роботи.

Тексти всіх робіт складено в чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Формат  самостійних  і  контрольних  робіт  дозволить  учням  поступово  готуватися  додержавної  підсумкової  атестації  та  зовнішнього  незалежного  оцінювання.  У  посібник включено  тестові  завдання  як  закритої  форми    вибором  однієї  правильної  відповіді), так  і  відкритої  форми  (на  заповнення  пропусків;  з  короткою  відповіддю  або  з  повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1–4 в тематичних контрольних  роботах  є  завданнями  закритої  форми.  Усі  інші  завдання  є  завданнями  відкритої форми.

Завдання  чотирьох  варіантів  кожної  самостійної  роботи,  окрім  С-19,  розміщено  на одному відрізному аркуші, по два варіанти з кожного його боку. Завдання кожної пари варіантів С-19 розміщено на окремому відрізному аркуші.

Завдання кожної пари варіантів ТКР № 1, 2, 4, 6–9 розміщено у двох колонках на одному відрізному аркуші. Завдання кожного із чотирьох варіантів ТКР № 3, 5, 10, 11 розміщено на окремих відрізних аркушах.

Виконання  кожної самостійної  роботи орієнтовно  має  тривати  15–20  хв.  Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для виконання роботи, і кількості балів для оцінювання кожного завдання залишаються за вчителем.

Орієнтовний  розподіл  завдань самостійної  роботи за  рівнями  складності,  формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 1.

 

              Таблиця 1

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням  або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

3

 

Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок (45 хв).

Залежно  від  рівня  класу  та  індивідуальних  особливостей  учнів  учитель  може  зменшувати  кількість  завдань  у  кожній  ТКР,  при  цьому  сумарна  кількість  балів  за  роботу має дорівнювати 12.

Орієнтовний розподіл завдань тематичної контрольної роботи за рівнями складності,формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 2.

 

Таблиця 2

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне

4

Середній рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1

5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

2

 

При оцінюванні робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається виконаним  правильно,  якщо  учень  указав  лише  одну  літеру,  якою  позначено  правильну відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь (наприклад, число, вираз, корінь рівняння тощо). Завдання з  повним  розв’язанням  вважається  виконаним  правильно,  якщо  учень  навів  розгорнутий  запис  розв’язання  і  дав  правильну  відповідь.  При  цьому  вчитель  може  оцінити окремі  етапи  розв’язання  завдань  з  короткою  відповіддю  або  з  повним  розв’язанням,які  учень  виконав  правильно,  кількістю  балів,  меншою  від  максимально  можливої  за це завдання.

У  зошиті  передбачено  місце  для  виконання  письмових  обчислень  у  завданнях з  короткою  відповіддю  та  для  запису  процесу  розв’язування  в  завданнях  з  повним розв’язанням.  За  потреби  учень  може  додатково  використовувати  чернетку.  Перевірка учнівських записів учителем у завданнях з короткою відповіддю не є обов’язковою.

Завдання 1–3 кожної домашньої самостійної роботи, розміщеного у Додатку, відповідають  початковому  рівню  навчальних  досягнень,  завдання  4–6    середньому  рівню, завдання 7–9 – достатньому, завдання 10–12 – високому рівню навчальних досягнень.

 

bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100

bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100